PAPERS

2020

27. Rakap, S., Kalkan, S., & Balikci, S*. (2020). Erken müdahale ve erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının incelenmesi [An investigation of key Turkish stakeholders’ perspectives about recommended practices in early intervention and early childhood special education]. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi [Journal of Early Childhood Studies].

26. Rakap, S., Balikci, S., Kalkan, S., & Aydin, B. (2020). Knowledge of autism spectrum disorder among the general population in Turkey: Implications for public training and education. International Journal of Disability, Development and Education. Available online. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

25. Rakap, S., Yucesoy-Ozkan, S., & Kalkan, S. (2020). Effect size calculations in single subject experimental research design: A review of nonoverlap methods [Tek denekli deneysel araştırmalarda etki büyüklüğü hesaplama: Örtüşmeyen veriye dayalı yöntemlerin incelenmesi]. Turkish Journal of Psychology, 35(85), 40-60 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

24. Yucesoy-Ozkan, S., Rakap, S., & Gulboy, E. (2020). Evaluation of treatment effect estimates in single-case experimental research: Comparison of twelve nonoverlap methods and visual analysis. British Journal of Special Education, 47(1), 67-87. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2019

23. Rakap, S., Yucesoy-Ozkan, S., & Kalkan, S. (2019). How complete are individualized education programmes developed for students with disabilities served in inclusive classroom settings? European Journal of Special Needs Education, 34(5), 663-677. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

22. Aydın, O., Tekin-İftar, E., & Rakap, S. (2019). Bilimsel dayanaklı uygulamaları belirlemede “tek-denekli deneysel araştırmaların niteliksel göstergeleri” yönergesinin matematik becerileri öğretimi örneğinde ele alınışı [Explanation of “Quality Indicators of Single-Subject Experimental Research Studies” Rubric Using Studies Focused on Teaching Mathematics Skills]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi [Journal of Special Education], 20(3), 597-628. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

21. Rakap, S. (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların desteklenmesinde gömülü öğretim uygulamaları: Okulöncesi öğretmenleri için öneriler [Embedded instruction practices to support children with autism: Tips for preschool teachers. Araştırmadan Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi [Journal of Special Education: From Research to Practice], 1(4), 29-36. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

20. Rakap, S. (2019). Re-visiting transition-based teaching: impact of pre-service teacher’s implementation on child outcomes. Learning and Instruction, 59, 54-64. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2018

19. Rakap, S., Balikci, S., & Kalkan, S. (2018). Teachers’ knowledge about autism spectrum disorder: The case of Turkey. Turkish Journal of Education, 7(4), 169-185. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

18. Rakap, S., Balikci, S., Kalkan, S., & Aydin, B. (2018). Preschool teachers’ use of strategies to support social-emotional competence in young children. International Journal of Early Childhood Special Education, 10(1), 11-25. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2017

17. Rakap, S. (2017). Okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi uygulamalarının desteklenmesinde doğal öğretim yaklaşımları [Naturalistic instructional approaches to support inclusion of preschool children with disabilities]. Özel Eğitim Dergisi [Journal of Special Education], 18(3), 471-492. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

16. Rakap, S. (2017). Impact of coaching on pre-service teachers’ use of embedded instruction in inclusive preschool classrooms. Journal of Teacher Education, 68(2), 125-139. doi: 10.1177/0022487116685753. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

15. Rakap, S., & Balikci, S. (2017). Using embedded instruction to teach functional skills to a preschool child with autism during ongoing activities of a preschool classroom. International Journal of Developmental Disabilities, 63, 17-26. doi: 10.1080/20473869.2015.1109801 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

14. Rakap, S., Cig, O, & Parlak-Rakap, A. (2017). Preparing preschool teacher candidates for inclusion:  Impact of two special education courses on their perspectives. Journal of Research in Special Education Needs, 17(2), 98-109. doi: 10.1111/1471-3802.12116 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2016

13. Diken, I. H., Rakap, S., Diken, O., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238. doi: 10.1097/IYC.0000000000000065 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

12. Rakap, S., Balikci, S., Parlak-Rakap, A., & Kalkan, S. (2016). An analysis of Turkish pre-service teachers’ knowledge of Autism Spectrum Disorder: Implications for teacher preparation programs. SAGE Open, 6(3), 1-11. doi: 10.1177/2158244016668853 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

11. Rakap, S., Parlak-Rakap, A., Aydın, B. (2016). Investigation and comparison of Turkish and American preschool teacher candidates’ attitudes towards inclusion of young children with disabilities. International Journal of Inclusive Education, 20(11), 1223-1237. doi: 10.1080/13603116.2016.1159254 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

10. Rakap, S., Rakap, S., Evran, D., & Cig, O. (2016). Comparative evaluation of the reliability and validity of three data extraction programs: UnGraph, GrahpClick, and Digitize It. Computers in Human Behavior, 55, 159-166. doi:10.1016/j.chb.2015.09.008 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2015

9. Snyder, P., Rakap, S., Hemmeter, M. L., McLaughlin, T., Sandall, S., & McLean, M. (2015). Naturalistic instructional approaches in early learning: A systematic review of the empirical literature. Journal of Early Intervention, 37, 69-97. doi: 10.1177/1053815115595461 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

8. Rakap, S., Jones, H., & Emery, A.K. (2015). Evaluation of a web-based professional development program (Project ACE) for teachers of children with autism. Teacher Education and Special Education, 38(3), 221-239. doi: 10.1177/0888406414535821 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

7. Rakap, S. (2015). Quality of individualized education program goals and objectives for preschool children with disabilities. European Journal of Special Needs Education, 30(2), 173-186. doi: 10.1080/08856257.2014.986909 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

6. Rakap, S. (2015). Effect sizes as result interpretation aides in single-subject experimental research: Description and application of four nonoverlap methods. British Journal of Special Education, 42(1), 11-33. doi: 10.1111/1467-8578.12091 (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2014

5. Rakap, S., & Rakap, S. (2014). Parent-implemented naturalistic language interventions for young children with disabilities: A systematic review of single-subject experimental research studies. Educational Research Review, 13, 35-51. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

4. Rakap, S., Snyder, P., & Pasia, C. (2014). Comparison of nonoverlap methods for identifying treatment effect in single-subject experimental research. Behavioral Disorders, 39, 128-145. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2011

3. Rakap, S., & Parlak-Rakap, A. (2011). Effectiveness of embedded instruction in early childhood special education: A literature review. European Early Childhood Education Research Journal, 19, 79-96. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

2010

2. Rakap, S. (2010). Impact of learning styles and computer skills on adult students’ learning online. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9, 108-115. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

1. Rakap, S., & Kaczmarek, L. (2010). Teachers’ attitudes towards inclusion in Turkey. European Journal of Special Needs Education, 25, 59-75. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)