BOOKS

Encyclopedia Entry (Ansiklopedi Maddesi)

1. Rakap, S. (2021). Kapsayıcı eğitim (Inclusive Education). In Y. Sarac (Ed.) & M. Sisman (Section Ed.), Encyclopedia of Social Science, Vol. 2 (pp. XX-XX). Ankara: TUBITAK. (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

Kitap/Rapor (Book/Report)

3. Rakap, S. (Ed.). (2020). Çoklu yetersizliği olan çocukların eğitiminde güncel yaklaşımlar [Contemporary approaches for the education of children with severe and multiple disabilities]. Ankara: Vize Yayincilik. (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

2. Gurgur H., & Rakap, S. (Eds.). (2019). Kapsayıcı eğitim [Inclusive education]. Ankara: Pegem Akademi. (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

1. Rakap, S. (Ed.). (2017). Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim [Autism spectrum disorder and special education in Turkey]. Istanbul: Tohum Autism Foundation. (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

Çeviri Kitap (Translated Book)

2. Rakap, S. (Çev. Ed.). (2019). Çocuklarla yapılan araştırmalarda etik. Ankara: Nobel Yayincilik. [Original work: Sargeant, J. & Harcourt, D. (2012). Doing ethical research with children. Maidenhead, UK: Open University Press] (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

1. Rakap, S. & Kalkan, S. (Çev. Eds.). (2017). Özel gereksinimli çocukların eğitimi. Ankara: Nobel Yayincilik. [Original work: Kirk, S., Gallagher, J., & Coleman, M. R. (2015). Educating exceptional children (14th ed.). New York, NY: Cengage Learning] (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

Kitap Bölümü (Book Chapters)

2020

17. Adıgüzel, S., & Rakap, S. (2020). Çoklu yetersizliği olan öğrencilere iletişim becerilerinin kazandırılması. In S. Rakap (Ed.), Çoklu yetersizliği olan çocukların eğitiminde güncel yaklaşımlar [Contemporary approaches for the education of children with severe and multiple disabilities] (pp. 51-70). Ankara: Vize Yayincilik.  (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

2019

16. Rakap, S., & Kalkan, S. (2019). Türkiye’de kapsayıcı eğitime yönelik araştırmalar [Research on inclusive education in Turkey]. In H. Gurgur & S. Rakap (Eds.), Kapsayıcı eğitim [Inclusive education] (pp. 269-289). Ankara: Pegem Akademi. (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

15. Kalkan, S., & Rakap, S. (2019). Kapsayıcı eğitim ve ekip çalışması/iş birliği [Inclusive education and teamwork/collaboration]. In H. Gurgur & S. Rakap (Eds.), Kapsayıcı eğitim [Inclusive education] (pp. 81-108). Ankara: Pegem Akademi. (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

14. Rakap, S. & Kalkan, S. (2019). Erken çocukluk döneminde eğitim yaklaşımları ve erken müdahale programları [Education and intervention approaches in early childhood]. In S. S. Yildirim-Dogru (Ed.), Erken çocuklukta özel eğitim [Early childhood special education] (pp. 39-69). Ankara: Vize Akademik.

13. Rakap, S. (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarin eğitimi [Education of children with autism spectrum disorder]. In O. Cakiroglu (Ed.), Özel eğitim 2 [Special education 2]. Erzurum: Ataturk Universitesi Acikogretim Fakultesi Yayinlari.

12. Bayrakdar, U., & Rakap, S. (2019). Special educational needs and disabilities in secondary education (Turkey). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London, UK: Bloomsbury Academic. (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

2018

11. Rakap, S. (2018). Kapsayıcı eğitim [Inclusive education]. In O. Cakiroglu (Ed.), Özel eğitim 1 [Special education 1]. Erzurum: Ataturk Universitesi Acikogretim Fakultesi Yayinlari.

10. Rakap, S. & Kalkan, S. (2018). Özel gereksinimli çocuklar ile fen öğretimi [Teaching science for young children with disabilities]. In A. Parlak-Rakap (Ed.), Erken çocuklukta fen eğitimi [Science teaching in early childhood] (pp. 427-461). Ankara: Egiten Yayincilik. 

9. Rakap, S. & Kalkan, S. (2018). Dezavantajlı çocuklarda gelişim [Development of disanvantaged children ]. In A. İşcan (Ed.), Eğitim bilimlerinde örnek araştırmalar [Exemplary studies in educational research] (pp. 175-220). Ankara: Nobel Akademik Yayincilik. 

8. Kalkan, S. & Rakap, S. (2018). Çoklu yetersizliği olan çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme [Individualized education program for children with multiple disabilities]. In A. İşcan (Ed.), Eğitim bilimlerinde örnek araştırmalar [Exemplary studies in educational research] (pp. 157-174). Ankara: Nobel Akademik Yayincilik. 

2017

7. Rakap, S. (2017). Hedef davranış tanımlama ve davranışsal amaç yazma [Identifying target behavior and writing behavioral objective]. In D. Erbas and S. Yucesoy-Ozkan (Eds.), Uygulamalı davranış analizi [Applied behavior analysis] (pp. 37-75). Ankara: Pegem Akademi.

6. Rakap, S. (2017). Tek denekli deneysel araştırma yöntemleri [Single-subject experimental research designs]. In D. Erbas and S. Yucesoy-Ozkan (Eds.), Uygulamalı davranış analizi [Applied behavior analysis] (pp. 153-212). Ankara: Pegem Akademi.

5. Rakap, S. &Kalkan, K. (2017). Zihinsel ve gelişimsel yetersizliği olan çocuklar: Tarama, tanılama ve değerlendirme [Children with intellectual and developmental disabilities: Identification, diagnosis and evaluation]. In U. Sahbaz (Ed.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu [Intellectual disability and autism spectrum disorder] (pp. 39-54). Ankara Vize Yayincilik.

2016

4. Rakap, S. (2016). Özel eğitimde bilimsel dayanaklı uygulamalar [Evidence-based practices in special education]. In V. Aksoy (Ed.), Özel eğitim [Special education] (pp. 181-211). Ankara: Pegem Akademi.

2014

3. Ersan, C., & Rakap, S. (2014). Okul öncesi dönemde özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve oyun [Preschool children with disabilities and play]. In H. G. Ogelman (Ed.), Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış [Play during the first years of life: A multi-directional look at play] (pp. 333-356). Ankara: Pegem Akademi.

2. Parlak-Rakap, A., & Rakap, S. (2014). Oyun türleri ve çeşitli örnekler [Play types and examples]. In H. G. Ogelman (Ed.), Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış [Play during the first years of life: A multi-directional look at play] (pp. 87-112). Ankara: Pegem Akademi.

2011

1. Snyder, P., Denney, M., Pasia, C., & Rakap, S., & Crowe, C. (2011). Professional development in early childhood intervention: Emerging issues and promising approaches. In C. Groark (Series Ed.) & L. Kaczmarek (Vol. Ed.), Early childhood intervention: Shaping the future for children with special needs and their families, Vol. 3. Emerging trends in researcch and practice (pp. 169-204). Santa Barbara, CA: Praeger/ABC-CLIO.

Çeviri Kitap Bölümü (Translated Book Chapters)

6. Rakap, S. (2019). Phase 1- preparing to research with children. In S. Rakap (Ed.), Doing ethical research with children, (pp. 14-35). (D. Harcourt, Trans.). Ankara: Nobel Yayincilik. (Original work published 2012) (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

5. Rakap, S. (2019). Phase 2- research design. In S. Rakap (Ed.), Doing ethical research with children, (pp. 44-64). (D. Harcourt, Trans.). Ankara: Nobel Yayincilik. (Original work published 2012)(Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

4. Rakap, S. & Kalkan, S. (2017). Children with visual impairments. In S. Rakap & S. Kalkan (Eds.), Educating exceptional children, (pp. 387-417). (S. Kirk, J. Gallagher, & M. R. Coleman, Trans.). Ankara: Nobel Yayincilik. (Original work published 2015)(Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

3. Kalkan, S. & . Rakap, S. (2017). Children with intellectual and developmental disabilities. In S. Rakap & S. Kalkan (Eds.), Educating exceptional children, (pp. 105-139). (S. Kirk, J. Gallagher, & M. R. Coleman, Trans.). Ankara: Nobel Yayincilik. (Original work published 2015) (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

2. Rakap, S. & Kalkan, S. (2017). Children with exceptionalities and social institutions: Government, courts, and schools. In S. Rakap & S. Kalkan (Eds.), Educating exceptional children, (pp. 31-63). (S. Kirk, J. Gallagher, & M. R. Coleman, Trans.). Ankara: Nobel Yayincilik. (Original work published 2015) (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)

1. Rakap, S. (2016). Teaching for skill generalization. In S. S. Y. Dogru (Ed.), Skillstreaming in early childhood: A guide for teaching prosocial skills (3rd ed.), (pp. 61-74). (E. McGinnis, Trans.). Ankara: Nobel Yayincilik. (Original work published 2012) (Kitaba Ulaşmak İçin Tıklayınız)