ABOUT ME

 

Biography

My current research interests include examining the impact of various professional development practices on preschool teachers’ implementation of evidence-based naturalistic instruction approaches; conducting applied research studies focused on improving development, engagement, and learning of young children with or at-risk for developmental disabilities, their families and teachers; identifying evidence-based practices using systematic reviews and meta-analytic methods; and examining treatment effect estimates in single-case experimental research. 

I have authored over 70 articles and book chapters; have edited three books in Turkish; have been the translation editor of two books from English to Turkish (Educating Exceptional Children, Doing Ethical Research with Children); and have written the national autism and special education report of Turkey along with two other researchers. I have served as the principal investigator for five research grants funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey or Scientific Research Projects Unit of Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey.

I am currently the co-editor of Turkish Journal of Special Education and serve on the editorial/advisory board of the Journal of Early Intervention and Educational Psychology. I have received several awards and recognition for my work including Academic Research Achievement Award (2017) and Post-Doctoral Research Award (2016) from the Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey; Glenda Ward Caro Fellowship in Education (2011) and  Outstanding International Student Award (2010) from the University of Florida; and Marg Csapo Scholarship (2009) from the International Association of Special Education.

I received a bachelor’s degree in Elementary Education at Gazi University in Ankara, Turkey; a master’s degree in Early Intervention/Early Childhood Special Education at the University of Pittsburgh; and a doctoral degree in Special Education with a specialization in Early Childhood Studies/Early Intervention and minor in Research Evaluation and Methods at the University of Florida. I completed a one-year postdoctoral fellowship at the Anita Zucker Center for Excellence in Early Childhood Studies, University of Florida.

Biyografi

1981 yılında Samsun’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladıktan sonra, 1998 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandım ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldum. İki sene Kocaeli ve Ankara illerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yaptım.

2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak dil, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gittim. Boston Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nde erken çocuklukta özel eğitim ve erken müdahale alanında yüksek lisans eğitimine başladım ve 2007 yılında Master of Education derecesi ile mezun oldum. Aynı yıl, Florida Üniversitesi’nde  özel eğitim alanından doktora eğitimine başladım. Doktora eğitimim süresince Amerikan federal hükümeti tarafından desteklenen üç farklı projede araştırma görevlisi ve proje koordinatörü olarak çalıştım ve 2013 yılında, “Okulöncesi Öğretmenlerinin Gömülü Öğretim Yaklaşımını Kullanmalarının Okul Öncesi Yaş Grubundaki Özel Gereksinimli Çocukların Katılım Davranışları Üzerindeki Etkileri” konulu çalışma ile özel eğitim alanındaki doktora eğitimimi erken çocukluk alanında uzmanlık ve ölçme ve değerlendirme alanında yan alan derecesi alarak tamamladım. 2013-2014 yıllarında Florida Üniversitesi’ne bağlı Anita Zucker Erken Çocukluk Çalışmalarında Mükemmeliyetçilik Merkezi’nde doktora sonrası araştırma çalışmaları yürüttüm. Haziran 2014’te Türkiye’ye dönerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladım. 

Bilimsel dergilerde yayımlanmış birçok makalem ve kitap bölümüm ve ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş sayısız bildirim bulunmaktadır.  Ayrıca, TÜBİTAK ve OMÜ BAP tarafından desteklenen farklı birçok projede yürütücülük yaptım. Akademik çalışmalarım hakkında ayrıntılı bilgiye diğer sayfalardan ulaşabilirsiniz.