Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimleri Desteklendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde OMÜ’nün eğitimin her kademesine sunduğu destek devam ediyor.

OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Rakap’ın önderliğinde, Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Serdar Özdemir ve Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Cengiz Ciğerci’nin destek ve katkılarıyla Samsun Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla bir dizi çalıştay ve semineri içeren bir mesleki gelişim programı planlanarak uygulamaya koyuldu.

Gelişim programı kapsamında  Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü akademik personeline ek olarak diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden de destek alındı. Samsun’da görev yapmakta olan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, 3 ana konu başlığı belirlenerek Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında birer oturum olmak üzere 4 oturumluk bir program organize edildi.

Öğretmenlerin aktif katılımlarını içeren ve öğretmenlerin mesleki hayatlarında uygulayabilecekleri stratejileri öğretmeyi amaçlayan uygulamalı çalıştaylardan ilki, Samsun ve ilçelerinden 38 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan tarafından sunulan “Orta ve Ağır Düzeyde Yetersizliği Olan Çocukların Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma” konulu çalıştayda öğretmenler, öncelikli olarak problem davranışlarının tanımı, nedeni ve işlevleri konusunda eğitim alırken, ardından öncüle dayalı uygulamalar hakkında uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Çalıştay sonunda öğretmenlere, sınıflarına döndüklerinde uygulamak üzere ev ödevleri verilerek bir ay sonraki çalıştaya bu uygulamaları gerçekleştirerek gelmeleri istendi.

Mesleki gelişim programı kapsamındaki ikinci çalıştay ise özel eğitim okullarında görev yapan 40 öğretmenin katılımıyla yine Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan tarafından sunuldu. Bir önceki çalıştayın devamı niteliğinde olan bu çalıştay kapsamında da öğretmenler; orta ve ağır düzeyde yetersizliği olan çocukların davranış sorunlarıyla başa çıkma bağlamında öğretime dayalı, pekiştirmeye dayalı, sönmeye dayalı ve cezaya dayalı uygulamalar hakkında kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim aldı.

Çalıştayları gerçekleştiren akademisyenler, öğretmenler ile bu çalıştayları takip eden Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü lisans öğrencilerine program kapsamında seminerler de verildi. Bu yolla alanda çalışan öğretmenlere ek olarak, öğretmen adaylarının da mesleki gelişimleri desteklenmeye çalışıldı.

Mesleki gelişim çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenen Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Rakap konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gelecek eğitim-öğretim yılı içerisinde kapsamı, süresi ve sayısı genişletilerek çeşitli eğitim, çalıştay ve seminerler yoluyla ilimizde görev yapmakta olan özel eğitim öğretmenlerinin ve dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar ile ailelerinin gelişimleri desteklenmeye devam edilecek. Yapılan bu etkinlikler, OMÜ’nün kalite anlayışı ve misyonu çerçevesinde toplumla olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.” 

OMÜ Özel Eğitim Bölümü, Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şubesi ve Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün ortak katkılarıyla düzenlenen mesleki gelişim programı kapsamında üçüncü çalıştay “Hafif ve Orta Düzeyde Yetersizliği Olan Öğrencilere Okuma-Yazma Becerilerinin Öğretimi” konusunda; dördüncü çalıştay da “Hafif ve Orta Düzeyde Yetersizliği Olan Öğrencilere Matematik Öğretimi” konusunda gerçekleştirilecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir