Fikirler Yarışsın, Engeller Aşılsın “3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması”

Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın “Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması”nın kapsamı genişletilerek “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması” adı altında üçüncüsü düzenlenecektir.

Ülkemizde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, özgün, yaratıcı ve işlevsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla 2016 yılında ilki düzenlenen Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın “Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması”nın kapsamı genişletilerek “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması” adı altında üçüncüsü düzenlenecektir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması, geçtiğimiz yıllardaki yarışmalardan farklı olarak “özel eğitim” ve “rehberlik hizmetleri” olmak üzere iki ayrı alanda düzenlenecektir. Katılımcılar bu yılki yarışmaya;

Özel eğitim alanından

 • Zihinsel yetersizlik,
 • Otizm spektrum bozukluğu,
 • Özel öğrenme güçlüğü,
 • Görme yetersizliği,
 • İşitme yetersizliği
 • Ortopedik yetersizlik
 • Dil ve konuşma güçlüğü,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
 • Çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik hazırladıkları materyalleri ya da etkinlikleriyle;

Rehberlik hizmetleri alanından;

 • Kişisel-sosyal rehberlik,
 • Eğitsel rehberlik ve
 • Meslekî rehberlikle ilgili hazırladıkları etkinlikleriyle katılabileceklerdir.
 1. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışmasına bireysel ve çoklu katılımla müracaatta bulunulabilecektir. Yarışmaya bireysel olarak,
 • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenler, yöneticiler,
 • Üniversitelerde görev yapan akademik personel,
 • Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri) ve
 • Yüksek öğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinden ya da yüksek öğretim kurumlarından pedagojik formasyon eğitimi alarak mezun olmuş, MEB dışında başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan kişiler başvuruda bulunabilecektir.

Bireysel başvuruların yanı sıra yarışmaya en fazla 2 (iki) kişi ile çoklu katılım başvurusunda bulunulabilecektir. Bireysel başvuru şartları tutmadığı halde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilgi duyan, bu alanlarda özgün ve yenilikçi fikirleri bulunan herkes, bireysel başvuru şartına sahip bir kişi ile birlikte (çoklu katılım yoluyla) yarışmaya müracaat edebilir. Ancak bu kişiler temsilci olamazlar. 

Yarışmada “özel eğitim” ve “rehberlik hizmetleri” alanlarına ait 3 farklı kategoride 9 ürüne derece ödülü, 1 ürüne özel ödül ve 40 ürüne mansiyon ödülü olmak üzere toplam 50 ödül verilecektir.

 

ÖZEL EĞİTİM

Materyal kategorisi ödülleri:     

Birinci ürüne 10.000 (on bin) TL,

İkinci ürüne 7.500 (yedi bin beş yüz) TL,

Üçüncü ürüne 5.000 (beş bin) TL,

Yirmi bir ürüne 1.500 (bin beş yüz) TL

Etkinlik kategorisi ödülleri:     

Birinci ürüne 10.000 (on bin) TL,

İkinci ürüne 7.500 (yedi bin beş yüz) TL,

Üçüncü ürüne 5.000 (beş bin)TL,

Yedi ürüne 1.500 (bin beş yüz) TL

REHBERLİK

Etkinlik kategorisi ödülleri:       

Birinci ürüne 10.000 (on bin) TL,

İkinci ürüne 7.500 (yedi bin beş yüz) TL,

Üçüncü ürüne 5.000 (beş bin)TL,

On iki ürüne 1.500 (bin beş yüz) TL

Özel Ödül: 

Özel eğitim alanı materyal kategorisindeki bir ürüne 3.000 (üç bin) TL

 

Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Özel eğitim hizmetleri materyal kategorisi ürün uygulama video örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Rehberlik hizmetleri etkinlik kategorisi ürün uygulama video örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Rehberlik hizmetleri etkinlik kategorisi, etkinlik formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Temsilci formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Yarışmaya başvuruda bulunmak için tıklayınız.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir